ស៊ីកា កម្ពុជា

 • Basement Waterproofing Solutions

  Basement Waterproofing Solutions

  Find out what are the Sika solutions to waterproof your basement, podiums or foundations.

  Find here
 • Sikaflex® -11FC is 50 years!

  Sikaflex® -11FC is 50 years!

  Discover the benefits of Sikaflex® -11FC.

  Sikaflex® -11FC
 • Waterproofing for wet areas

  Discover how to waterproof wet areas with Sika solution system.

  Wet areas solution
 • SikaTop® Seal -107 កសាងទំនុកចិត្តអស់រយៈពេល 37 ឆ្នាំមកហើយ

  SikaTop® Seal -107 កសាងទំនុកចិត្តអស់រយៈពេល 37 ឆ្នាំមកហើយ

  ដំណោះស្រាយការពារជម្រាបទឹកលើបេតុងទូទាំង​ពិភពលោក និងទទួលបានជោគជ័យ​គួរឱ្យស្ញប់​ស្ញែង​តាំងពីឆ្នាំ 1981 ។

  SikaTop® Seal 107
 • Sika® Raintite

  Sika® Raintite

  ការពារជំរាបទឹកដំបូលរបស់អ្នកមុនពេលរដូវវស្សាជាមួយ Sika® Raintite

  តួអក្សរ
 • ផលិតផលការពារផ្នែកដំបូល

  ផលិតផលការពារផ្នែកដំបូល

  ផលិតផលដែលសន្សំសំចៃមានជាតិប៉ូលីយូតាន
  សម្រាប់ការពារជម្រាបទឹក ។
  រូបភាពនៃគម្រោង Naga World II.

  ផលិតផលការពារជម្រាបទឹក
 • ទឹកថ្នាំលាយបេតុង

  ទឹកថ្នាំលាយបេតុង

  នៅឆ្នាំ 2015 ស៊ីកាកម្ពុជាបានបើក​រោងចក្រថ្មី​របស់​ខ្លួន​​នៅរាជធានីភ្នំពេញ​ដើម្បីផលិតទឹកថ្នាំ​លាយ​បេតុង​​​​​​ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​របស់យើងធានានាំយកមកនូវបច្ចេកវិទ្យា​ទៅកាន់​ទីផ្សារដែល​ផ្តោតលើការ​បង្កើនប្រសិទ្ធ​ភាព​​​​​​ ​និង​ចំណាយថ្លៃដើមតិច និងធានាភាពរឹងមាំ​នៃបេតុង​នៅចំពោះដំណើរការផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់។ ស៊ីកាបានឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការនៃឧស្សាហកម្ម​បេតុងនិងនៅតែឈានមុខគេនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្នាំ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

  Our concrete admixture
 • គម្រោងដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលស៊ីកា

  គម្រោងដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលស៊ីកា

  ផលិតផល Sika ត្រូវបានប្រើប្រាស់​នៅក្នុងគំរោងធំៗ​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានដូចជា : ស្ពានអ្នកលឿង, គម្រោងអូឡាំព្យាស៊ីធី, អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ....

  Reference Projects in Cambodia